Horni
Aktuálně
Úřad
DeskaRozpočetVolby
Podatelna
Fotogalerie
Historie
Firmy
Škola
Sokol
Hasiči
Turistika
Odkazy
Mapa

Úřední hodiny :

pondělí
9:00-11:00 a 16:30-18:30

středa
9:00-11:00
cp_logo

Hlohová > Úřední deska

Pouť v Hlohové:

Pátek 30.8.
20:00 ÉTER v hospodě
Sobota 31.8.
19:00 Jiří Schelinger Memory Band
21:00 CODA

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce HLOHOVÁ
ve čtvrtek  25.07.2019  od 20.00 hodin
v sále obecního úřadu (doc)

Výstraha ČHMÚ na nebezpečí požárů (.pdf)


Usnesení č. 6/2019 ze zasedání ZO Hlohová
dne 21.06.2019 (.doc)


Usnesení č. 5/2019 ze zasedání ZO Hlohová
dne 25.04.2019 (.doc)OZNÁMENÍ O ŘÍZENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HLOHOVÁ A DATA KONÁNÍ OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU HLOHOVÁ 10.6. 15:00 V MÍSTNÍ HOSPODĚ(.PDF)

Výkres zakladního členění (.pdf)
Hlavní výkres (.pdf)
Výkres VPS VPO a asanaci (.pdf)
Výkres širsích vztahů (.pdf)
Koordinační výkres (.pdf
Výkres předpokládaných záborů PF (.pdf)
ÚP-textová část 2 (.pdf)


Volby do EP -
Poskytnutí informací o počtu
a sídle volebních okrsků


Opatření obecné povahy - les (.pdf)

Příloha č. 1 - OOP les (.doc)


Usnesení č. 3/2019 ze zasedání ZO Hlohová
dne 29.03.2019 (.doc)


Volby do Evropského Parlamentu 24. a 25. května 2019
- počet členů komise (.doc)ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2018 (.pdf)

Příloha č. 1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2018 (pdf)NÁVRH ROZPOČTU OBCE HLOHOVÁ NA ROK 2019 (.xls)

Usnesení č. 2/2019 ze zasedání ZO Hlohová
ze dne 11.01.2019 (.pdf)Usnesení č. 1/2019 ze zasedání ZO Hlohová
ze dne 11.01.2019 (.pdf)Do 31.12.2018 je povinnost majitelů nemovitostí připojit své nemovitosti na systém splaškové kanalizace. Od 1.1. 2019 bude muset každý majitel nemovitosti přerušit výtok ze stávajících septiků a domovních ČOV do dešťové kanalizace, která již bude sloužit pouze na dešťové vody.
Kdo má již připojeno musí neprodleně uzavřít smlouvu na obecním úřadě v Hlohové.
Úřední den: pondělí 9:00 - 11:00
                    středa 9:00 - 11:00


Informace pro vlastníky lesa - kůrovec (.pdf.)

OZNÁMENÍ

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce konané dne 31.10.2018 (.doc)

Slib zastupitele (.pdf)

Oznámení o společném jednání o vystavení návrhu územního plánu Hlohová - přílohy:

Hlavní výkres, Koordinační výkres,
Hlohová-textová část pro spol. jednání,
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ HLOHOVÁ,
VV ÚP Hlohová

VV Aktualizace č.2(.pdf)

ROZHODNUTÍ-HLOHOVÁ-TECH. VYBAVENOST
PRO VÝSTAVBU RD-2.ETAPA. (PDF)

příloha 1 - Cetim, příloha 2 -ČEZ,
příloha 3 - Grid, příloha 4 - CHVAK


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Informace kanalizace

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
HLOHOVÁ-TECHNICKÁ VYBAVENOST
-VÝSTAVBA RD-2.ETAPA (.pdf)Vyhláška kanalizace
                           

  Obecně závazná vyhláška
obce HLOHOVÁ č. 1/2011
o dodržování veřejného pořádku v obci


Nařízení č. 2/2016 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na celém správním území obce Hlohová


Vyhláška 01/2016 - odpady

Výše poplatku za komunální odpad :

osoby s trvalým pobytem na území obce – 500,- kč/rok

osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální

rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena

k pobytu žádná osoba – 600,-Kč/rok

Obecně závazná vyhláška obce HLOHOVÁ č. 03/2012


(o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

 třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů)


Dolní