Horni
Aktuálně
Úřad
DeskaRozpočetVolby
Podatelna
Fotogalerie
Historie
Firmy
Škola
Sokol
Hasiči
Turistika
Odkazy
Mapa

Úřední hodiny :

pondělí
9:00-11:00 a 16:30-18:30

středa
9:00-11:00
cp_logo

Hlohová > Úřední deska


VEŘEJNÉ ZAKÁZKYdne 27.10.2022 (.pdf)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Staňkov za uplynulé období 07/2018 až 07/2022
Zpráva ÚP Staňkov (.pdf)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje PK
VV ÚP PK (.pdf )
Návrh Zprávy ÚP PK (.pdf)

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLOHOVÁ (.pdf)

Nabídka občanům:
15.10.
bezplatný sběr nebezpečných odpadů, elektroodpad,
velkooběmový odpad (.pdf)VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
výsledky odkaz ČSÚ, pdf


VÝLUKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY


VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE


Volby do ZASTUPITELSTVA OBCE


Volby do ZASTUPITELSTVA OBCE


USNESENÍ č. 5/2022 ze zasedání ZO Hlohová
dne 06.07.2022 (.pdf)


VOLBY do zastupitelstev obcí 

23. a 24. září 2022
v pátek 20.05.2022 od 20:00 hod (.pdf) 

POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 2022
A POPLATEK ZA PSA (.pdf)


DAŇ Z NEMOVITOSTÍ 2022 (.pdf)


POROVNÁNÍ KALKULACE CENY STOČNÉHO 2021(.pdf)

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva
obce 30. 3. 2022 (.pdf)


ze dne 25.03.2022 (.pdf)

o návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje (.pdf)OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (.pdf)

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory
(.pdf)


NAŘÍZENÍ č. 1/2021 města Horšovský Týn (.pdf)
o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov


OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (.pdf)

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - POVODÍ LABE (.pdf)

Informace k očkování proti COVID-19


  https://www.idpk.cz/cz/mimoradne-omezeni-dopravy-od-14-11-2020/

Od 19. října jsou přecházejí spoje veřejné linkové dopravy na prázdninový režim a to do odvolání vládních opatření omezující výuku na školách.

Na vybraných linkách jsou zrušeny nedělní spoje.  Podrobnosti najdete zde: https://www.idpk.cz/cz/omezeni-autobusove-dopravy-od-19-10-2020/Doplňující informace pro občany
Plzeňského kraje - koronavirus

PLAKÁT - KORONAVIRUS

Obecně závazná vyhláška obce HLOHOVÁ
č. 2/2019, o místním poplatku ze psů (.pdf)


Obecně závazná vyhláška obce HLOHOVÁ
č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (.pdf)OOP - doplnění (.pdf)


ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických
jednotek na části k.ú. Hlohová (.pdf)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o vyložení návrhu změn map BPEJ na části k. ú. Hlohová, KN parcely č. 225/3 a 225/4 vedené na LV 440
Výkres základního členění (.pdf)
Hlavní výkres (.pdf)
Výkres VPS VPO a asanaci (.pdf)
Výkres širsích vztahů (.pdf)
Koordinační výkres (.pdf)
Výkres předpokládaných záborů PF (.pdf)
ÚP-textová část (.pdf)

Usnesení č. 1/2019 ze zasedání ZO Hlohová
ze dne 11.01.2019 (.pdf)Do 31.12.2018 je povinnost majitelů nemovitostí připojit své nemovitosti na systém splaškové kanalizace. Od 1.1. 2019 bude muset každý majitel nemovitosti přerušit výtok ze stávajících septiků a domovních ČOV do dešťové kanalizace, která již bude sloužit pouze na dešťové vody.
Kdo má již připojeno musí neprodleně uzavřít smlouvu na obecním úřadě v Hlohové.
Úřední den: pondělí 9:00 - 11:00
                    středa 9:00 - 11:00

OZNÁMENÍ

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce konané dne 31.10.2018 (.doc)

Slib zastupitele (.pdf)

Oznámení o společném jednání o vystavení návrhu územního plánu Hlohová - přílohy:

Hlavní výkres, Koordinační výkres,
Hlohová-textová část pro spol. jednání,
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ HLOHOVÁ,
VV ÚP Hlohová

VV Aktualizace č.2(.pdf)

ROZHODNUTÍ-HLOHOVÁ-TECH. VYBAVENOST
PRO VÝSTAVBU RD-2.ETAPA. (PDF)

příloha 1 - Cetim, příloha 2 -ČEZ,
příloha 3 - Grid, příloha 4 - CHVAK

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Informace kanalizace

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
HLOHOVÁ-TECHNICKÁ VYBAVENOST
-VÝSTAVBA RD-2.ETAPA (.pdf)Vyhláška kanalizace
                           

  Obecně závazná vyhláška
obce HLOHOVÁ č. 1/2011
o dodržování veřejného pořádku v obci


Nařízení č. 2/2016 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na celém správním území obce HlohováDolní