Horni
Aktuálně
Úřad
DeskaRozpočetVolby
Podatelna
Fotogalerie
Historie
Firmy
Škola
Sokol
Hasiči
Turistika
Odkazy
Mapa

Úřední hodiny :

pondělí
9:00-11:00 a 16:30-18:30

středa
9:00-11:00
cp_logo

Hlohová > Úřední deska


Do 31.12.2018 je povinnost majitelů nemovitostí připojit své nemovitosti na systém splaškové kanalizace. Od 1.1. 2019 bude muset každý majitel nemovitosti přerušit výtok ze stávajících septiků a domovních ČOV do dešťové kanalizace, která již bude sloužit pouze na dešťové vody.
Kdo má již připojeno musí neprodleně uzavřít smlouvu na obecní úřadě v Hlohové.
Úřední den: pondělí 9:00 - 11:00
                    středa 9:00 - 11:00


Ukončení uzavírky silnice II/183 v obci Koloveč

na základě sdělení starosty obce Koloveč p. Pergla bude pro autobusy VLD od rána 5.12.2018 opět průjezdná silnice II/185 v centru obce. Jízdní řády linek 400030, 400070, 400240, 400290, 400400 a 432020 se tak vrátí do své původní podoby před výlukou

PK - záměr darovat pozemky (.pdf)

Informace pro vlastníky lesa - kůrovec (.pdf.)

OZNÁMENÍ

O ZÁMĚRU OBCE  PRODAT NEBO PRONAJMOUT NEMOVITÝ MAJETEK - OBORA (.doc)

Usnesení č. 10/2018 ze zasedání ZO Hlohová dne 09.11.2018  (.doc)

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce konané dne 31.10.2018 (.doc)

Slib zastupitele (.pdf)

Oznámení o společném jednání o vystavení návrhu územního plánu Hlohová - přílohy:

Hlavní výkres, Koordinační výkres,
Hlohová-textová část pro spol. jednání,
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ HLOHOVÁ,
VV ÚP Hlohová

VV Aktualizace č.2(.pdf)

Leták na byt


od 20.9. vstoupí v platnost aktualizovaný jízdní řád linky 432020. Největší změnou bude uspíšení ranních školních spojů č. 158+117 o 10 minut z důvodu zachování návazností na vlaky Os v cca 7:50. Spoje 105+117+122 zajedou do zastávky Staňkov,,Pomník padlých. Dále dochází k drobným úpravám časových návazností. Prosím o sdělení zejména cestujícím, kteří jezdí spoji 158+117.

Do středy 19.9. bude platit současný jízdní řád, od čtvrtka 20.9. aktualizovaný.
Jízdní řád (.pdf)

Rozpočet 2018

Závěrečný účet 2017

ROZHODNUTÍ-HLOHOVÁ-TECH. VYBAVENOST
PRO VÝSTAVBU RD-2.ETAPA. (PDF)

příloha 1 - Cetim, příloha 2 -ČEZ,
příloha 3 - Grid, příloha 4 - CHVAK


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Informace kanalizace

Leták na byt

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
HLOHOVÁ-TECHNICKÁ VYBAVENOST
-VÝSTAVBA RD-2.ETAPA (.pdf)Vyhláška kanalizace
                           

  Obecně závazná vyhláška
obce HLOHOVÁ č. 1/2011
o dodržování veřejného pořádku v obci


Nařízení č. 2/2016 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na celém správním území obce Hlohová


Vyhláška 01/2016 - odpady

Výše poplatku za komunální odpad :

osoby s trvalým pobytem na území obce – 500,- kč/rok

osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální

rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena

k pobytu žádná osoba – 600,-Kč/rok

Obecně závazná vyhláška obce HLOHOVÁ č. 03/2012


(o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

 třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů)


Dolní